Inter speelt Adel Blank

Inter Amicos speelt dit najaar Adel Blank, geschreven door Alex van Warmerdam en geregisseerd door Cor de Bruin. Voorstellingen worden gespeeld op vrijdag 15, zaterdag 16, vrijdag 22 november en zaterdag 23 november aanvang 20.30 uur en zondag 17 november matinee aanvang 14.00 uur. Kaartverkoop start op 28 oktober via de website en het kaartenbureau.

Een voorstelling over serviliteit en haat. Adel Blank lijkt het verhaal van een vermogende dame met een terminale ziekte, die haar gedienstige personeel met verve tiranniseert. Gaandeweg blijken de verhoudingen totaal anders dan zich aanvankelijk laat aanzien.


Een kijkje achter de schermen

Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie