Verzet
Verzet is het hoofdthema van de tragedie van Antigone.
Verzet tegen het heersende bewind van Kreon. Bij de slag
om Thebe, waarbij zijn beide neven, Eteokles en
Polyneikes, met elkaar slaags zijn geraakt en elkaar om het
leven hebben gebracht, heeft Kreon bevolen dat Eteokles
een staatsbegrafenis zou krijgen en de andere broer,
Polyneikes, ten prooi moet vallen aan de gieren en de
jakhalzen.
Antigone, de zus van beide broers, verzet zich tegen deze
onredelijke beslissing, die ook indruist tegen de heersende
moraal dat een niet begraven lijk een smet werpt op de
samenleving. Met blote handen begraaft zij het lijk van
Polyneikes, in het volle besef dat zij daarmee de toorn
opwekt van haar oom Kreon en zij het risico loopt deze
daad met de dood te moeten bekopen. Tenzij zij zwicht
voor zijn macht...


Verzetsstuk
'Antigone' is een aangrijpend spel met verrassende, heftige
en soms poëtische dialogen, waarbij die tussen Kreon en
Antigone de kroon spant. De tragedie heeft er door de
bewerking van Jéan Anouilh nog een dimensie bij gekregen.
Het oorspronkelijke verhaal van Sophocles heeft hij in de
Tweede Wereldoorlog zodanig bewerkt dat het als verzets-
stuk tegen de Duitsers werd gezien. Door wat hij zeggen
wilde in te kleden in het navertellen van de tragedie van
Sophocles, kon de Duitse censuur geen vat ktijgen op de
schrijver, maar het publiek heeft die camouflage heel goed
doorzien.
Fabian en Marike (Repetitiefoto)
Koos en Marike (Repetitiefoto)
Terug naar Producties