Een belangrijk en prachtig stuk, zeer intelligent geschreven door een vrouw die zich bekommert om twee andere vrouwen, een moeder en een dochter, die op zoek naar zichzelf en naar elkaar op elkaar botsen, elkaar niet kunnen vinden:
tragisch en bitter, absurd en komisch, zeer menselijk.
Er is grote moed voor nodig om te laten zien dat er dingen zijn, die niet uitgelegd kunnen worden. Die moed heeft Marsha Norman met het schrijven van dit stuk getoond.

Terug naar Producties