terug naar producties

Inter Amicos
speelt vanaf 20 april "Rinoceros" van Ionesco

In een gewoon stadje, waar mensen gewoon hun leven leiden,
zoals ze dat gewoon zijn, raast een kolossale rinoceros door de straten
en nog één en nog één en nog vier en nog acht, zestien, twee en dertig,
vier en zestig, honderd acht en twintig enz enz.

Er worden mensen vermist en nog honderd en tweehonderd,
vierhonderd, achthonderd enz enz.. rinocerossen geworden,
één grijze alles vertrappende massa.

Eén mens, een individu, capituleert niet, nog niet.
Individu versus de eenvormigheid, de uniformiteit, de alles verpletterende,
wij met z’n allen één werkelijkheid.

Maar bestaat dat door ons zo gekoesterde individu wel?
Of is hij net zo inwisselbaar als welke toevallige
zandkorrel op welk toevallig strand maar kan zijn.

Ionesco schreef, de woelige jaren van het opkomend nazisme nog in de herinnering, een toneelstuk dat in deze tijden nog beangstigend actueel is.


Over woelige tijden gesproken.
Veel plezier,
Piet van der Pas.


Eugène Ionesco
“Elk toneel dat zich dienstbaar maakt aan een of ander doel, gaat zijn ondergang tegemoet zodra de leegheid van de ideologie die het vertegenwoordigt, aan het licht komt”
“Er bestaat niet zoiets als een goede maatschappij. Achter de edelste idealen en de meest edelmoedige intenties steekt een behoefte aan macht, een kwade wil of een dorst naar vernietiging”.
Uitspraken van Ionesco in een interview met een toneelcriticus na de première van “Rinoceros” in 1959.
Zijn opvattingen, en die van de meeste kunstenaars, zijn duidelijk: alle ideologieën, religieuze en niet-religieuze, zijn mislukkingen.
Het zou niet zo moeten zijn dat mensen zich vastklampen aan droombeelden over volmaakte samenlevingen en ze moeten zeker niet achter verkondigers van die illusies aanlopen. Aan die gedachten geeft hij uiting in ”Rinoceros”, een stuk dat zich keert tegen collectieve hysterie en aanstekelijke modeverschijnselen.
Ionesco behoort tot de zogenoemde absurdistische toneelschrijvers (Becket, Adamov, Genet e.a.).
Maar de “niet-absurdistische“ schrijvers (Shakespeare, Moliere, Durrenmatt, Strindberg enz.) vinden het leven even ongerijmd en dwaas. Het verschil zit in de vorm die men kiest voor het toneelwerk. De “niet-absurdisten” schrijven over de absurditeit van het leven. Daar zien de absurdisten van af: zij beelden de dwaasheid af als een concreet gegeven.
Eugène Ionesco werd in 1912 in Slatina (Roemenië) geboren. In 1913 emigreerden zijn ouders naar Parijs. In 1925 reisde hij met zijn vader naar Roemenië (Bukarest). In 1938 vertrok hij weer naar Parijs, keerde in 1940 terug naar Roemenië in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar vestigde zich in 1941 voorgoed in Parijs. Hij overleed in 1994.
Inter Amicos speelde eerder van hem: “Slachtoffers van de plicht”, “De les”, “De Koning sterft” en “De stoelen”.
Een kijkje achter de schermen tijdens de repetities van `Rinoceros`
(beweeg met de muis over de plaatjes voor een groter exemplaar)
 
Aankondiging "AD De Dordtenaar" vrijdag 6 april 2007
Inter Amicos laat de rinocerossen opdraven

DORDRECHT
Het Dordtse toneelgezelschap Inter Amicos voert in april vijf keer het toneelstuk Rinoceros van Eugène Ionesco op. De kaarten voor de voorstelling onder regie van Piet van der Pas zijn inmiddels in de voorverkoop gegaan.
  Met Rinoceros wil de absudistische, Roemeense toneelschrijver Ionesco waarschuwen voor het opkomend fascisme. In een gewoon stadje waar de mensen een normaal hun leven leiden, raast op een gegeven moment een rinoceros door de straten. Er worden mensen vermist en er komen steeds meer rinocerossen. In die chaos blijft

 
de alcoholist Berènger een mens, terwijl om hem heen steeds meer mensen veranderen in een wild beest. "Ik houd heel veel van de stukken van Ionesco. Hij schrijft in een schitterende taal . Hij laat de taal de taal aanvallen en uithollen," verklaart regisseur Van der Pas zijn keuze voor de Rinoceros.
 
De voorstellingen zijn vrijdag 20, zaterdag 21, vrijdag 27 en zaterdag 28 april om 20.30 en zondag 22 april om 14.00 uur in het theater van Inter Amicos aan de Christiaan de Wetstraat 2a in Dordrecht. Kaarten a €10/€9 (CJP/65+) zijn te bestellen via het verkoopbureau van Inter Amicos, tel. 078-6138506 (tussen 18.00 en 19.00 uur).
Aankondiging "De Stem van het Weekend" vrijdag 13 april 2007
Inter Amicos repeteert Rinoceros van Ionesco
Foto Rinie Boon

DORDRECHT - Vrijdag 20 april vindt de première plaats van Rinoceros, een toneelstuk van Eugène Ionesco en gespeeld door Inter Amicos. De regie is in handen van Piet van der Pas die met verve de groep klaarstoomt voor een stuk dat in 1959 voor het eerst werd opgevoerd maar een onderwerp heeft dat de tand des tijds met gemak doorstaat

Inter Amicos speelt Rinoceros van Ionesco
DORDRECHT - Regisseur Piet van der Pas voert zijn zesde regie uit bij toneelgezelschap Inter Amicos.

Het is nog even hard studeren op het stuk Rinoceros van de absurdistische schrijver Eugène lonesco. "Het is één van mijn favoriete stukken", zegt Piet van der Pas. Ik ben een echte lonescogek. Voor de spelers niet het eenvoudigste stuk om in te studeren want qua taal is het tamelijk ingewikkeld maar in zijn totaliteit is het zó prachtig. En dus ook om het te regisseren en te zien

groeien. Als ik het in één zin moet omschrijven dan gaat Rinoceros over het gevecht van het individu versus de massa. En is dat niet iets wat van alle tijden is?" Rinoceros speelt in een gewoon stadje, waar mensen gewoon hun leven leiden. Zoals ze dat gewoon zijn, raast een kolossale rinoceros door de straten en nog één en nog één en nog vier en nog acht, zestien, enzovoorts. Er worden mensen vermist door de grijze, alles vertrappende massa. Eén mens, een individu, capituleert niet, nog niet: individu versus de eenvormigheid. Maar bestaat dat
door ons zo gekoesterde individu wel? Of is hij net zo inwisselbaar als welke toevallige zandkorrel op welk toevallig strand maar kan zijn. lonesco schreef, de woelige jaren van het opkomend nazisme nog in de herinnering, een nog altijd actueel toneelstuk.

Voorstellingen zijn op 20, 21, 27 en 28 april. Aanvang 20.30 uur. Er is een matineevoorstelling op 22 april om 14.00 uur. Reserveren kan dagelijks tussen 18. 00 uur en 19. 00 uur via telefoon 078-6138506. Kaarten kosten 10 euro, CJP/Pas 65+ kosten 9 euro. Meer informatie op www.ia-dordt. nl
Aankondiging "Dordt Dichtbij uit het AD de Dordtenaar" donderdag 19 april 2007

Het toneelstuk 'Rinocereos' van Eugène Ionesco, gespeeld door het Dordtse Inter Amicos, is en klacht tegen collectieve hysterie en aanstekelijke modeverschijnselen
Eén man zwicht niet
Regisseur Piet van der Pas is gek op het taalgebruik van Eugène Ionesco. Morgenavond gaat onder zijn regie 'Rinoceros' door Inter Amicos in première.

Tekst: Wilko Peenstra
Foto: Cees Schilthuizen
die gezamenlijk één grote, grijze en alles vertrappende massa vormen. Eén man, de alcoholist Jean Béranger (bij Inter Amicos een rol van Guus Waalwijk) zwicht niet. Ionesco schreef het stuk nadat een vriend hem had verteld over een toespraak van Hitler in het opkomende nazi-Duitsland vlak voor de oorlog. De opzwepende woorden van de Führer hadden op de briesende menigte gewerkt als een rode lap op een stier.
  Met Rinoceros keert lonesco zich tegen de collectieve hysterie en de aanstekelijke modeverschijnselen. Mensen moeten zich niet vastklampen aan droombeelden over vervolmaakte samenlevingen en niet achter de verkondigers van die illusies aanlopen, wil hij er maar mee zeggen. "Het is een nog steeds actuele aanklacht tegen dictatoriale machthebbers die het vrije denken willen aanvallen."
  Van der Pas heeft het stuk zo proberen te regisseren zoals Ionesco het bedoeld heeft. "Hij schrijft zo treffend dat je heel moeilijk iets uit het script kunt schrappen. Hij is ook heel uitgebreid in zijn regie-aanwijzingen, hoewel ik me daar niet altijd aan houd. Zo eigenwijs ben ik dan ook wel weer."
Hij is een groot liefhebber van de toneelstukken van Eugène Ionesco (1909-1994). Hoeveel hij er in totaal al geregisseerd heeft, weet Piet van der Pas (53) niet, maar "dit wordt mijn derde tuk voor Inter Amicos". Onder zijn regie beleeft het Dordtse toneelgeelschap morgenavond de première van Rinoceros. "Ik houd ontzettend veel van lonesco. Ik heb zelf ook in meerdere stukken van hem gespeeld," aldus Van der Pas, die behalve acteert en regisseert ook nog boeken inspreekt, waaronder De Da Vinci Code en Het Bernini Mysterie van Dan Brown.
  Van der Pas roemt het 'schitterende taalgebruik' van de Franse toneelschrijver.' Hij laat de taal de taal aanvallen en uithollen. Als iemand iets zegt, bedenkt de ander daar weer iets op en zegt dan weer iets terug. Maar als je die woordenstroom hoort,
borrelt de kritische vraag op water nu eigenlijk gezegd wordt en wat de mensen met die woorden allemaal bedoelen. Ik vang regelmatig gesprekken op in de trein, waar mensen hard door hun gsm praten, dat je denkt 'wat lullen die mensen?' Je hoort soms de meest grappige maar ook absurde dingen. Waar gebeurd: ik werkte jaren geleden bij een bedrijf waar ik twee vrouwen op kantoor tegen elkaar hoorde zeggen: 'Zeg meid, hoeveel washandjes had jij toen je trouwde? 'Wat is de logica van zo'n zin? Is het niet absurdistisch?"
In Rinoceros leven mensen in een gewoon stadje hun leven als er plotseling een rinoceros door de straten raast, en nog een, en nog een. Er verdwijnen dwijnen steeds meer stedelingen en er komen steeds meer rinocerossen, woeste, wilde beesten

terug naar producties